جزوه درس اصلی و مشترک کلیه پایه های مدرسه سروناز در سال تحصیلی جدید :

توجه: والدین و دانش آموزان گرامی ، جزوات به صورت کامل در اختیار شما قرار می گیرد ولی در پایه های مختلف به فرا خور همان پایه تدریس انجام می گیرد .

تکلیف درس دوم – جلسه دوم : کار با پوشه و پرونده : پرونده خلیج فارس : دانش آموزان عزیز برای این فعالیت باید طبق کتاب درسی ، یک به یک فایل های درون پوشه را اجرا نمایید . و در کتاب صفحه 13 انواع آنها را بنویسید .

برای تمرین کردن درس سوم – نقاشی با رایانه باید فایل یا پرونده رنگ آمیزی را دانلود و باز نمایید.

برای جلسه دوم از درس نقاشی با رایانه درس کار و فناوری می توانید از پرونده پروانه و گل در زیر استفاده نمایید :

برای جلسه پنجم __ تایپ با رایانه __ در جلسه اول : نرم افزار های تمرین تایپ قرار داده شد :

برای جلسه ششم___نوشتن با رایانه___در جلسه اول 2 فایل ورد جهت فعالیت های کتاب قرار داده ام :

برای درس ششم جلسه دوم –از کتاب کار و فناوری —فایل یا پرونده دعوت نامه به صورت خام و تکمیل شده در اختیارتان قرار می گیرد :

برای درس ششم جلسات 3 و 4 فایل های فعالیت ها به صورت زیر هستند:

برای تمرین و فعالیت کلاسی و غیر کلاسی درس 6 جلسات 4و 5و 6 می توانید فایل های زیر را دانلود و طبق کتاب آنها را انجام بدهید .

برای صفحه 53 کتاب فعالیت غیر کلاسی ، طبق کتاب انجام دهید :

برای صفحه 54 کتاب کار و فناوری درس ششم با فعالیت های زیر به اتمام می رسد :

مطالبی در مورد نصب ویندوز :

درس 8 جلسه اول : الگوریتم ها (1)

درس 8 جلسه اول : الگوریتم ها (2)

جدول برای موارد دانلودی:

شرح (لطفا روی لینک کلیک نمایید!)کد داخلینام درس و کلاسردیف
https://www.aparat.com/v/vkQHS#0000010001کامپیوتر_پاورپوینت11
https://www.aparat.com/v/GtaDh#0100010001کار و فناوری – بخش رایانه___درس1و2___قطعه12
عدم پردازش آپارات…
لطفا از بالا اقدام به دانلود نمایید .
0100010002 کار و فناوری – بخش رایانه___درس1و2___قطعه2 3
https://www.aparat.com/v/eq0yo0100010003 کار و فناوری – بخش رایانه___درس1و2___قطعه34
https://www.aparat.com/v/gnxaC0200010001کار و فناوری__نحوه ذخیره به صورت Pdf و تبدیل Pdf به عکس5
https://www.aparat.com/v/0gGWo
0300010001 کار و فناوری__نحوه فارسی نمودن سیستم عامل ویندوز 6
https://www.aparat.com/v/wRAeM0300010002کار و فناوری__کار با پوشه و پرونده7
https://www.aparat.com/v/5g2Z90300010003کار و فناوری__نقاشی با رایانه8
https://www.aparat.com/v/eGSJi0300010004کار و فناوری__نقاشی با رایانه__جلسه دوم9
https://www.aparat.com/v/IN3vb0300010005کار و فناوری__تایپ با رایانه__درس 5 جلسه 110
https://www.aparat.com/v/2BUqi0300010006کار و فناوری__تایپ با رایانه_درس 5 جلسه 211
https://www.aparat.com/v/qTt4S0300010007کار و فناوری__تایپ با رایانه__درس 5 جلسه 312
https://www.aparat.com/v/IZV1W0300010008کار و فناوری__تایپ با رایانه__درس 5 جلسه 413
https://www.aparat.com/v/S03Pw0300010009کار و فناوری__نوشتن با رایانه_درس6 جلسه114
https://www.aparat.com/v/yrmIx0300010010کار و فناوری__نوشتن با رایانه_درس6 جلسه215
https://www.aparat.com/v/49H3L0300010011 کار و فناوری__نوشتن با رایانه__درس6 جلسه316
https://www.aparat.com/v/SkWXa0300010012کار و فناوری__نوشتن با رایانه__درس6 جلسه417
https://www.aparat.com/v/enbDm0300010013کار و فناوری__نوشتن با رایانه__درس6 ورد تکمیلی18
https://www.aparat.com/v/Jk2Di 0300010016کار و فناوری__الگوریتم و روند نما__درس 8 جلسه219
20

پاسخ به دیدگاه